Stilkvepser: Diplolepis eglantariae.

Diplolepis eglantariae danner ertestore galler på undersiden av blader på nypebusker Rosa spp. Hver gall inneholder én gallvepslarve. I Norge er arten utbredt nord til Trøndelag.

Diplolepis eglantariae (Hartig 1840)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.