Furuskjell.

Furuskjell er en liten, men karakteristisk begerlav som kan kjennes på sine koralloide basalskjell med pyknidier. Den opptrer av og til med små podetier som alltid har fruktlegemer. Furuskjell vokser på død ved av furu og eik i eldre skog.

Furuskjell Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.