V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder.