V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder.