V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter.