V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater. Hvitmyrak.