T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng.
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng