T35-C-2 sterkt endrede fastmarker med dekke av sand eller grus.