T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling.