T26-C-4 breforland og snøavsmeltingsområder i pionérfase, dominert av fin grus, sand, silt til leire.