T5-C-2 sterkt kalkrike ikke tørkeutsatte grotter og overheng.
T5-C-2 sterkt kalkrike ikke tørkeutsatte grotter og overheng
Se full beskrivelse