Vårfluer: Limnephilus sparsus.

Limnephilus sparsus er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, oftest nokså ensfarget mørkebrune framvinger, hver med en lys flekk i bakkanten. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever i små, gjerne temporære dammer, grøfter og sig, ofte på myrer. Den bygger et buet, portabelt hus av små tverrstilte plantebiter. Når larven lever på sand- eller grusbunn kan den også inkorporere sandkorn i huset eller bygge hele huset av sandkorn.

Limnephilus sparsus Curtis, 1834
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.