Vårfluer: Hydropsyche angustipennis.

Hydropsyche angustipennis er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, overveiende mørkebrune framvinger. Arten er vanlig på Østlandet og er ellers funnet spredt over resten av landet. Larven lever i elver og bekker og tåler forurenset vann. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.