Engveps.

Engveps er en vanlig art i lavlandet i Sør-Norge. Arten er spesielt tallrik i bebygde områder, og dronningene er ofte å se søkende rundt hus om våren. De aller fleste små runde vepsebol som henger åpent oppunder tak og i uthus tilhører engvepsen. Arten er svært variabel i fargetegningene og kan være vanskelig å skille fra andre langkinnete veps. 

Engveps Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.