Mjuktjafs.

En hengende lav, opptil flere dm lang. Fargen er blekt grågrønn eller gulgrønn. Greinene er uregelmessig utvidet ved greinvinklene, mer eller mindre kantete og gropete, ofte med tverrgående sprekker. Vokser hovedsakelig på grantrær i gammel granskog på steder med forholdsvis høy luftfuktighet. Den er særlig knyttet til myr- og sumpskogsmark, men forekommer også i fastmarksskogsmark, gjerne med høy vannmetning eller lav uttørkingsfare. Bekkekløfter er et viktig levested for arten.  Arten kan også i mer sjeldne tilfeller vokse på furu, bjørk og selje. Mjuktjafs forekommer på Østlandet og har kjerneområde i Buskerud og Oppland. Den er også kjent fra Akershus, Hedmark, Vestfold og Telemark, samt fra én forekomst i Nord-Trøndelag.

Mjuktjafs Evernia divaricata (L.) Ach.
Creative Commons Attribution | Rune Halvorsen | Harald Bratli
Kart. Utbredelse i Norge.