Melrødtopp.

Melrødtopp kan kjennes på stavforma, ugreina eller svakt greina finsorediøse, grå til grågrønne podetier med butte ender. Den vokser på død ved og humsrik jord i det meste av landet.

Melrødtopp Cladonia macilenta Hoffm.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.