Skjelltrevlelav.

Skjelltrevlelav er en sjelden art med løstsittende skjell på podetiene. Den forveksles lett med spisslav og skilles enklest fra denne på kjemien. Skjelltrevlelav fluorescerer under UV-lys og har ingen reaksjon med K. Den vokser ofte i tørkeutsatte beitemarker, gjerne på kalkrik grunn.

Skjelltrevlelav Cladonia decorticata (Flörke) Sprengel
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.