Rødveps.

Rødveps er lett å kjenne igjen på at de to første ryggleddene har vidt utbredt rød farge. Arten er vanlig i hele landet bortsett fra i høyfjellet, men den liker seg best i skogsområder. Selv om den tilhører de kortkinnete stikkevepsene, er den ikke like aggressiv og pågående som sine nære slektninger tyskveps og jordveps. 

Rødveps Vespula rufa (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.