Taigaveps.

Taigaveps forekommer helst i barskog og høyereliggende områder i Norge. På grunn av dens store likhet med norskveps, ble den nokså seint oppdaget hos oss. Utbredelsen er derfor dårlig kjent. Arten karakteriseres av svært lange kinn og har aldri røde flekker på siden av bakkroppen. 

Taigaveps Dolichovespula pacifica (Birula, 1930)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.