Pigghuder: Korethraster hispidus.
  • Pigghuder: Korethraster hispidus. Creative Commons Attribution | Espen Rekdal

Lysegul med mørkegule sugeføtter. Denne arten har spesielle, lange ”pelsaktige” pigger i klaser (paxiller) som dekker hele overflaten på dyret.

Korethraster hispidus Thomson, 1873
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.