Hoppekreps.
  • | G.O. Sars

Ordenene Calanoida, Cyclopoida og Harpacticoida tilhører ”Kjeveføttinger” (Maxillopoda) og er godt representert både i ferskvann og marint miljø.

Hoppekreps Copepoda H. Milne-Edwards, 1840
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning