Kystvedveps.

Kystvedveps er begrenset utbredt i lavlandet på Østlandet der den trives best i variert kulturlandskap. Den er spesialist på snutebillelarver som lever på brunrot og som den fanger og mater sine egne larver med. Arten kan gjenkjennes på de utbredte gule tegningene og de spisse framhjørnene på mellomkroppen.

Kystvedveps Symmorphus gracilis (Brullé, 1832)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.