Skogbladskjærerveps.

Skogbladskjærerveps er en stor og temmelig sjelden murerveps som er relativt lett å kjenne igjen på det smale første ryggleddet og den lange mellomkroppen. Den bygger reir av utklipte bladbiter på samme måte som bladskjærerbiene. I Norge finnes den lokalt i solvarme skogkanter i lavlandet på Østlandet.

Skogbladskjærerveps Discoelius zonalis (Panzer , 1801)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.