Sumpbladskjærerveps.

Sumpbladskjærerveps er en svært sjelden art som kan finnes i åpne sumpskogsmiljøer med mye død ved. Den forekommer trolig spredt over et større område på Sør- og Østlandet. Arten har karakteristiske lengderiller på framkroppen og et avsatt klokkeformet første bakkroppsledd. 

Sumpbladskjærerveps Discoelius dufourii Lepeletier, 1841
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.