Flekket murerveps.

Flekket murerveps er en middels stor murerveps med omfattende gule tegninger som på første ryggledd danner en karakteristisk V-formet tegning. Arten er knyttet til kulturlandskapet og har trolig gått noe tilbake i nyere tid, men finnes fortsatt flere steder i Sør-Norge og er mest vanlig rundt Oslofjorden og i Trøndelag.

Flekket murerveps Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.