Vårmurerveps.

Vårmurerveps er den eneste murervepsen som overvintrer som voksen. Den kan derfor ses på vingene både tidlig i mai og langt uti september. Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge, og er mest vanlig i skogkanter i kystnære strøk. I lupa er arten forholdsvis enkel å kjenne igjen på at andre bukledd, sett i profil, er vinkelformet ved basis.

Vårmurerveps Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.