Piggkorstroll.

Stor art som varierer i farge, men er ofte lys både på over- og undersiden. Langs midten av hver arm går det en tydelig og rettlinjeformet rad av pigger (carina) med mange gripetenger rundt. Store og tydelige rader med pigger også marginalt. Nær furen med sugeføttene (adambulakralen) sitter en pigg per plate.

Piggkorstroll Marthasterias glacialis (L., 1758)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.