Blodsjøstjerner.

Forholdsvis små individer med liten skive og slanke armer hvor armspissene krøller oppover. Fargene kan variere, og noen er knallrøde, brunrøde, eller også gule, oransje og lilla. Alle artene i slekten Henricia likner på hverandre, og er vanskelige å artsbestemme, men man kan fint dele dem inn i to undergrupper ved hjelp av stereolupe: Henricia pertusa-gruppen med spisse pigger, og Henricia perforata-gruppen med butte pigger.

Blodsjøstjerner Henricia
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography