Blodsjøstjerner.
  • Blodsjøstjerner. Creative Commons Attribution | Espen Rekdal

Forholdsvis små individer med liten skive og slanke armer hvor armspissene krøller oppover. Fargene kan variere, og noen er knallrøde, brunrøde, eller også gule, oransje og lilla. Alle artene i slekten Henricia likner på hverandre, og er vanskelige å artsbestemme, men man kan fint dele dem inn i to undergrupper ved hjelp av stereolupe: Henricia pertusa-gruppen med spisse pigger, og Henricia perforata-gruppen med butte pigger.

Blodsjøstjerner Henricia
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography