Svartmunnet kutling.

Svartmunnet kutling er en storvokst kutling som kan bli opptil 25 cm lang. Den hører naturlig hjemme i området rundt Svartehavet og det Kaspiske hav, men har blitt spredt til nye områder i Eurasia og Nord-Amerika som fremmed art. Den er så langt ikke registrert i Norge.

Svartmunnet kutling Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
Creative Commons Attribution | Elisabet Forsgren | Camilla Næss | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.