Kanadagås.

Kanadagås er opprinnelig en Nordamerikansk art som ble innført til England på 1600-tallet. Den forvillet seg videre i Europa, og det første individet ble skutt ved Trondheimsfjorden i år 1900. Voksne fugler og egg ble innført til Norge i 1936 og har etter det både spredd seg naturlig og ved menneskelig hjelp.

Kanadagås Branta canadensis (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Svein-Håkon Lorentsen | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.