Hoppekreps: Maraenobiotus brucei.

Maraenobiotus brucei er en art som varierer med hensyn til morfologi. De fleste funnene av arten er gjort på Svalbard.

Maraenobiotus brucei
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.