Hagevedveps.

Hagevedveps er uten sammenligning vår vanligste vedveps. Dette er også den arten som oftest er å finne i boligstrøk, der en kan finne reirplasser i panel og murer. Arten er liten og slank med tre gule bånd på bakkroppen. Den kan være vanskelig å skille fra nærstående arter. 

Hagevedveps Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.