Storkransmose.

En av våre største moser, kan danne store matter i skogbunnen, spesielt i løvskog og rik granskog. Den kjennes på de triangulære bladene og et nikkende til opprett hode i toppen av skuddet.

Storkransmose Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.