Sotmudderflue.

Sialis fuliginosa er en av de to vanlige mudderflueartene i Norge, kjent fra alle fylker utenom Hordaland og Sogn og Fjordane. En må undersøke genitalier for å skille den fra S. lutaria.

Sotmudderflue Sialis fuliginosa Pictet, 1836
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.