Spissfotkreps.

Spissfotkreps er lett å skille fra andre vannlopper på grunn av den karakteristiske kroppsformen, den lange 1.-antennen og den lange, spisse bakkroppen. Den er sjelden utenfor Skandinavia og er en indikator for relativt nøytralt, elektrolyttfattig vann.

Spissfotkreps Ophryoxus gracilis Sars, 1861
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.