Spisshodeskittenkreps.
  • Spisshodeskittenkreps. | G.O. Sars

Spisshodeskittenkreps er en forunderlig liten skapning som lever nede i mudderet i alt fra små dammer til i store innsjøer over hele landet. At den kun er funnet i et fåtall tilfeller skyldes sannsynligvis at den er blitt oversett.

Spisshodeskittenkreps Ilyocryptus acutifrons O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.