Nåledafnie.

Nåledafnie er vår vanligste dafnie og er utbredt over hele landet fra havnivå og opp i høyfjellet. Den fins i alle typer av ferskvann fra små næringsrike dammer til i store næringsfattige vann. Arten kjennetegnes ved sitt store øye og sin lange nål i bakkant av ryggskjoldet.

Nåledafnie Daphnia longispina O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.