Skogstokkmaur.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Skogstokkmaur er en av svært få maurarter som finnes i tett skog der den danner samfunn i morken ved av både døde og levende trær. Arten er nokså anonym i naturen, men kan gjøre stor skade på treverk i bygninger. I Norge er arten vanlig i skogsområder i hele landet.

Skogstokkmaur Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.