Klotorvmose.
  • Klotorvmose. Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

I Europa er denne arten så langt kun funnet én gang, på Azorene i Portugal. Sannsynligheten er absolutt til stede for at den kan finnes på vestkysten av Norge, da den på østkysten av Amerika er påvist så langt nord som Newfoundland.

Klotorvmose Sphagnum recurvum P.Beauv.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.