Glatt skogmaur.

Glatt skogmaur er en vanlig art som finnes i lavereliggende skogmark over det meste av Sør-Norge. Tuene ligger ofte nær hverandre og gjerne i tett skog. Arten kan kjennes fra andre skogmaur på at den i stor grad mangler oppstående behåring. Den er imidlertid svært vanskelig å skille fra hårløse former av nordlig skogmaur og kan hybridisere med rød skogmaur.

Glatt skogmaur Formica polyctena Förster, 1850
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.