Spøkelsesmaur.

Slekten Tapinoma tilhører duftmaur Dolichoderinae og har hittil 69 kjente arter som er utbredt i alle verdensdeler, men med dominans i tropiske strøk. Spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum er en synatrop art som finnes i menneskeskapte miljøer over det meste av verden.

Spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.