Piggknoppgullhette. NIN-3.0-T-C-LI-0-0-I-TS07 Lav og markboende sopp.

Piggknoppgullhette vokser i tette tuer på berg eller trær i kyst og fjordstrøk. Den er lett å kjenne igjen på de tallrike grokornene i skuddspissene. Denne arten har vanligvis ikke kapsler. Merk at arten er sterkt knyttet til lokaliteter langs sjøen.

Piggknoppgullhette Plenogemma phyllantha (Brid.) Sawicki, Plášek & Ochyra
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.
NIN-3.0-T-C-LI-0-0-I-TS07 Lav og markboende sopp