Snylteeitermaur.

Snylteeitermaur lever som sosialparasitt i kolonier av myreitermaur, og arten mangler arbeidere. Som andre parasittiske maur er den mindre enn sin vert og har morfologiske særtrekk. I Norge er den hittil kun funnet i noen myrområder i Hedmark, men den er trolig noe oversett.

Snylteeitermaur Myrmica karavajevi (Arnold, 1930)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.