Sotmuslingkreps.

Sotmuslingkreps har en vidstrakt utbredelse og finnes over det meste av landet. Den foretrekker steder med plantevekst og vegetasjon, men kan leve i en rekke ulike vanntyper. Både gjennom skallets form og farge lar den seg lett bestemme uten videre preparering.

Sotmuslingkreps Notodromas monacha (O.F. Müller, 1776)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.