Muslingkreps: Heterocypris salina.

Enkelte muslingkreps har et uvanlig utbredelsesmønster, og Heterocypris salina er et godt eksempel. Eneste kjente forekomst er Trollkildene innenfor Bockfjorden på nordsiden av Svalbard. De varme kildene har gjort det mulig for varmekjære organismer å etablere seg. Heterocypris salina er en av dem.

Heterocypris salina (Brady, 1868)
| Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.