Mørknende sandslørsopp.

Mørknende sandslørsopp er en mørk rødbrun og mellomstor art, med mange forvekslingsmuligheter. Den vokser først og fremst i sandfuruskog.

Mørknende sandslørsopp Cortinarius neofurvolaesus Kytöv., Niskanen, Liimat. & H. Lindstr.
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.