Flekkvingerovflue.

Flekkvingerovflue Cyrtopogon maculipennis er en vidt utbredt europeisk art som kun forekommer på noen få lokaliteter i Sør-Norge. Arten trives på steder med god solinnstråling hvor den jakter på byttedyr. Arten er lett gjenkjennelig ved at den har hvite fargetegninger på bakkroppen og mørke felter på vingene. Ellers er arten mørk og liten. 

Flekkvingerovflue Cyrtopogon maculipennis (Macquart, 1834)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.