Svartlårrovflue.

Svartlårrovflue Machimus arthriticus er en middels stor rovflue med grålig bakkropp som er nesten helt fri for dekorasjoner. Lårene er svarte mens leggene ofte er oransje på øvre halvdel. Dette er en sjelden art som kun er kjent fra et fåtall lokaliteter i Norge. Arten har trolig en sørlig utbredelse i Norge. Svartlårrovflue er knyttet til åpne og varme områder. Den trives i nærhet av sandområder. 

Svartlårrovflue Machimus arthriticus (Zeller, 1840)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.