Ildrovflue.

Ildrovflue Choerades ignea er en av våre mest praktfulle rovfluer. Den er også en av våre mest sjeldne og er kun funnet noen få ganger i Vestfold. Arten er knyttet til eldre furuskog med mye død ved. Arten lever som rovdyr på billelarver (Coleoptera) på larvestadiet og på andre insekter som voksen.

Ildrovflue Choerades ignea (Meigen, 1820)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.