Svelttorvmose.

Denne brune torvmosen er vanlig å finne i kalkfattig myr. Arten er forholdsvis spedvokst, og har fått navnet fordi den «står og svelter i myra». Den er en av foreldreartene til flarktorvmose.

Svelttorvmose Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.